สินค้ามาใหม่ล่าสุด

78411/s_C4000UHF.jpg
Android Industrial Handheld Data Terminal
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
Add to Cart
78410/s_C4000.jpg
Android Industrial Handheld Terminal
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
Add to Cart
78396/s_AT880.png
High Performance Handheld with long range UHF
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
Add to Cart
78213/s_NFCPad-1.jpg
Multi-functional Contactless Payment Reader
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
Add to Cart
78211/s_DE-EPASS.jpg
USB desktop ID/Passport reader
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
Add to Cart
78154/s_URW703.jpg
เครื่องอ่าน/เขียนบัตร UHF ชนิดตั้งโต๊ะ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
Add to Cart
75245/s_C3000UHF.jpg
Economic UHF RFID Handheld Reader
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
Add to Cart
75244/s_AT287-6.jpg
UHF RFID Bluetooth Reader
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
Add to Cart
71445/s_garrison.jpg
2.4 GHz Active RFID Tag Rugged & Robust
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคา
Add to Cart